dijous, 21 d’abril de 2011

1.000 imatges de la història de Reus


ARNAVAT, Albert (dir.): 1.000 imatges de la història de Reus. Reus: Ajuntament de Reus, 2011.