dijous, 24 de febrer de 2011

ARTICLES, OPUSCLES, PRÒLEGS, COMUNICACIONS I PONÈNCIES, BEQUES I PREMIS...ARTICLES (Selecció)
«Aliadòfils, germanòfils i pacifistes el 1914 a Reus: posicions  ideològiques davant l'esclat de la Gran Guerra»,Universitas Tarraconensis, VII, Universitat de Barcelona, Tarragona 1985, pp. 143-157.
«Notes sobre l'ensenyament a Reus en el primer quart del s.XX», a Escola i Estat, Eumo, Vic 1985, pp.367-377. 
«L'impacte de la Gran Guerra sobre l'economia de Reus (1914-1923)»,
a Recerques, n. 20, Curial, Barcelona, 1988, pp.115-129.
«Una història breu de la casa Rull»,a La Casa Rull, seu de l'IMAC, Institut Municipal d'Acció Cultural, Reus, 1989, pp.18-21. 
«L'ideari nacionalista de Josep Recasens i Mercadé»,
a "Homenatge a M. Antònia Ferrer", Quaderns d'Història Contemporània, Universitat de Barcelona, Tarragona 1991, pp.233-244.
«La Palma. Notes per a la història d'una societat recreativa reusenca i del seu local d'estiu» a La Palma, Ajuntament de Reus, 1991, pp.6-11.  
«L'AIT a Reus en els primers anys de la Restauració (1874-81)»
Actes del Congrés Internacional d'Història 'Catalunya i la Restauració', Centre d'Estudis del Bages, Manresa, 1992. pp.243-249.
«L'Estació Enològica de Reus», a Vinyes i vins: Mil anys d'històriavol. I. Actes i Comunicacions delIII Col·loqui d'Història Agrària. Mil anys de producció, comerç i consum de vins i begudes alcohòliques als Països Catalans. II-1990.Coord. Emili Giralt. Universitat de Barcelona, Barcelona 1993, pp. 213-223.
«La Restauració. Reus 1900-1923», al llibre Ezequiel Gort (dir): Reus, segle XX,Diari de Tarragona, Tarragona, 1996, pp.17-32.
«L'Institut de Puericultura i el Dr. Frias» a J.M. Sànchez Ripollés i P. Altès (coord.): Metges de la ciutat de Reus, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona-Reus, 1998. pp.59-73. 
«Reus 1900, segona ciutat de Catalunya», al catàleg Reus 1900, segona ciutat de Catalunya.pp.13-25. Fundació "la Caixa", Reus, 1998.
«A la vaga general! L'obrerisme al Reus de canvi de segle»
al catàleg Reus 1900,segona ciutat de Catalunya.pp.127-145. Fundació "la Caixa", Reus, 1998.
«L'anarquisme a la fi del segle XIX», al llibre Sissí, una princesa de conte. Apunts per a un canvi de segle. Ed. Cossetània,  
Valls, 2000, pp. 23-29.


 
ARTICLES EN COL·LABORACIÓ
Pere Anguera i Albert ARNAVAT: «Anticlericalisme i irreligió a Reus», a Quaderns d'Història Contemporània, IX, Universitat de Barcelona, Tarragona 1986, pp.51-62.
Albert ARNAVAT i Abel Figueres: Marià Fortuny. Cronologia comparada (1838-1874), a Del Museu. Butlletí del Museu de Reus, n.1, juny 1989, pp.26-27.
Albert ARNAVAT, Neus Miró i Joaquim Besora: «L'òpera al Teatre Fortuny de Reus entre 1882 i 1939» a la revista Òpera Actual, n.11, Barcelona, abril-juny 1994, pp.13-20. Albert ARNAVAT, Salvador Palomar i Llorenç Prats: «Una ciutat que canvia. Vida quotidiana al Reus de tombant de segle», al catàleg Reus 1900, segona ciutat de Catalunya. Fundació "la Caixa" / Ajuntament de Reus, 1998. pp.79-99. 


 
BIOGRAFIES
Biografies «Pau Abelló Boada», «Carles Fumaña Casas», «Antoni Pascual Cugat» a Josep M. OLLÉ ROMEU (dir.): Homes del Catalanisme. Bases de Manresa. Diccionari biogràfic. Dalmau, Barcelona, 1995. pp. 38-39, 123-124 i 181. 
Albert ARNAVAT i Pere Anguera:  Biografies de sindicalistes de Reus i el Baix Camp a Diccionari Biogràfic del Moviment Obrer als Països Catalans,coordinat per M.T. MARTÍNEZ DE SAS i Pelai PAGÈS. Edicions Universitat de Barcelona - Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000 

 
OPUSCLES
Això és Reus! Breu història de la ciutat.
Ed. Mediterrània, Barcelona, 1995. 16 pp. Il·lustracions de Pere Joan.
 
PRÒLEGS
«Xampany i confits», pròleg al llibre A bodes em convides. Estudis d'història Social,de Pere ANGUERA. Edicions del Centre de Lectura de Reus, 1987, pp.5-6.
 
ALTRES TREBALLS D'INVESTIGACIÓ
Pere ANGUERA i Albert ARNAVAT
Edició i notes del llibre de  Josep RECASENS Vida inquieta. Combat per un socialisme català. Empúries, Barcelona, 1985. 165 pp.
 
PROJECTES DE RECERCA SUBVENCIONATS
Moviments socials a Reus 1808-1874,dins d'Ajuts a la recerca del Centre d'Història Contemporània de la Generalitat de Catalunya, 1991.
 
COMUNICACIONS I PONÈNCIES A CONGRESSOS
Comunicació «L'Estació Enològica de Reus». III Col·loqui d'Història Agrària. Mil anys de producció, comerç i consum de vins i begudes alcohòliques als Països Catalans.Vilafranca del Penedès - Sant Sadurní d'Anoia, febrer de 1990. Centre d'Estudis d'Història Rural del Centre d'Estudis Històrics Internacionals, Universitat de Barcelona.
Comunicació «L'Associació Internacional de Treballadors a Reus (1874-1881)». Congrés Internacional d'Història 'Catalunya i la Restauració. 1875-1923', Centre d'Estudis del Bages, Manresa, 1, 2 i 3/05/1992.
Ponència«Història contemporània. Estat de la qüestió». Trobada d'arqueòlegs i historiadors de les comarques meridionals de Catalunya, Museu Comarcal de Reus / Centre de Lectura de Reus, 15-17/11/1996.
Comunicació «Sobre l'avicultura a Reus i al Camp de Tarragona. Dels orígens a 1959». IV Col·loqui d'Història Agrària. Història de la ramaderia i la veterinària als Països Catalans, 1997, CEHR, Centre d'Estudis Històrics Internacionals, Universitat de Barcelona.
Comunicació «L'Institut de Puericultura de Reus i el Dr. Frias». Congrés d'Història de la Medicina, Facultat de Medicina. Universitat Rovira i Virgili. Reus, 1998.
 
BEQUES I PREMIS
Premi  d'Investigació «Antoni Pedrol i Rius», Centre de Lectura de Reus / Ajuntament de Reus, 1984. 
Beca de Recerca «Josep M. Prous i Vila»,Ajuntament de Reus, 1986.
Premi Crítica «Serra d'Or» de Teatre a «l'aportació més interessant», ex aequo, 1995, al llibre Teatre Fortuny, més d'un segle, I (1882-1939), editat pel Consorci del Teatre Fortuny.  
Premi d'Investigació «Antoni Pedrol Rius», ex-aequo, Centre de Lectura de Reus, 1996.

0 comentaris:

Publica un comentari a l'entrada

Subscriure's a Comentaris del missatge [Atom]

<< Inici